Workshop spelstimulering voor kleuteronderwijs en kinderopvang: ”Bewegingsversjes”

Spelstimuleringsprogramma De Droomvogel

Bent u op zoek naar een goed gefundeerde workshop op de werkvloer aangaande kindgerichte (spel)ondersteuning voor kinderen met een achterstand op sociaal (emotioneel) gebied-en of taalzwakke kinderen?

Speciaal voor de vroegschoolse – en voorschoolse educatie biedt ZELLUF speelse en interessante workshops van “De Droomvogel”. Janna van der Honing, speltherapeut/pedagoog (www.zelluf.nu) is gecertificeerd aanbieder van een aantal modules van spelstimuleringsprogramma’s “De Droomvogel”.

Kinderen die nog maar weinig ervaring hebben met fantasiespel, taalzwak zijn en/of de basale spelvaardigheden missen, hebben vaak niet voldoende aan een accepterende houding van de opvoeder. Deze kinderen hebben een vorm van spelbegeleiding nodig, zodat ook zij kunnen ervaren hoe ontspannend, leuk en gezellig samenspelen is.

Het programma van “De Droomvogel” werkt daarbij met uitnodigende speelboeken en – materialen, zodat men de dag na de workshop ook daadwerkelijk met het geleerde aan de slag te gaan – op didactisch verantwoorde wijze, want het programma is gestoeld op recente pedagogische inzichten.

De modules zijn geschikt voor o.a. professionals in het basisonderwijs en de kinderopvang.

De serie sluit eveneens aan bij de doelen van het (speciaal) onderwijs. Specificatie: kinderen met achterstand in ontwikkeling, op sociaal-emotioneel vlak of een achterstand in de taalontwikkeling.

De Droomvogel sluit aan bij ervaringsgericht onderwijs en is eenvoudig op te nemen in vrijwel ieder VVE-programma.

Spelstimuleringsprogramma de Droomvogel is direct uitvoerbaar door leerkrachten, maar ook met de mogelijkheid van speltrainingen voor de beroepsopvoeder die zich verder wil bekwamen.

De onderstaande Droomvogel workshop kan door ZELLUF op de gewenste locatie geboden worden:

Workshop ‘Bewegingsversjes’

Sociaal spel en taal stimuleren via versjes en buitenspel

 • Doelgroep: professionals in onderwijs, jeugdzorg, kinderopvangbranche (het jonge kind).
 • Tijdsduur: 1,5 uur
 • Locatie: op de gewenste school, kinderopvanglocatie of in een wijkcentrum
 • Kosten: € 135,00 (excl. reiskosten 0,29 p/km)
 • Lesmateriaal per cursist: € 14,95
 • Aanvragen workshop: stuur een bericht via het contactformulier
 • Beeldmateriaal: De Droomvogel Bewegingsversjes “Fotograaf”: https://youtu.be/dZuxhF_zi7w
 • Beeldmateriaal: Op basisschool De Wingerd in Nieuwerkerk aan den IJssel werken de kleuterleraren met spelstimuleringsprogramma de Droomvogel. Leraar Miranda de Ruiter leest een prentenboek voor in de kring en begeleidt vervolgens het spel in de huishoek: https://vimeo.com/29690506

Inhoud:

De module bewegingsversjes legt heel eenvoudig het verband tussen opbrengstgericht werken (taalstimulering!) en de rol van het vrije spel daarbij. Spelstimuleringsprogramma de Droomvogel is een eenvoudige en doeltreffende manier om kinderen tussen de drie en acht jaar tot thematisch rollenspel te stimuleren.

Het bijbehorende boek biedt een praktijkgerichte vorm van spelbegeleiding aan dat op de ontwikkeling en belevingswereld van het jonge kind (3 tot 7 jaar) aansluit.

Resultaat:

Deelnemers aan de workshop:

 • ervaren dat geleid spel het vrije fantasievolle spel kan verrijken;
 • kunnen het bewegingsversjesboek op een adequate manier inzetten in de groep;
 • kunnen taal aanbieden in een betekenisvolle context.

CONTACTFORMULIER