Over ons zelluf…

Wilt u weten wie wij zijn en waarom wij dit geweldig leuke werk doen?

Praktijkeigenaar: Janna van der Honing (1974), speltherapeut, pedagoog, getrouwd, moeder van een zoon, zingt graag (stond o.a. op Oerol en Mundial) is graag in de natuur en is eigenaar van een 43 jaar oude Renault Estafette-bus (welke o.a. ingezet wordt voor het bieden van pop-up speelplekken). 

Janna heeft tijdens/na haar twee opleidingen (Pedagogiek en daarna Speltherapie) 13 jaar lang bij een grote instelling in Rotterdam gewerkt (www.pameijer.nl). Daarnaast werkte zij, na haar diplomering tot speltherapeut, deeltijd bij Speltherapiepraktijk Fransen in Delfgauw. In 2013 is Janna haar eigen praktijk voor speltherapie gestart waar zij inmiddels vijf dagen per week werkt….

Men vraagt mij vaak:  “Waarom doe je dit werk?” Hieronder leg ik dat uit met “The golden circle” van Simon Sinek. 

Why (intentie):  Ik vind het frustrerend om te zien dat ouders worstelen met de opvoeding van hun kind(eren) en daarin vastlopen en/of wanneer ouder en kind uit elkaar groeien. Ik vind frustrerend dat kinderen thuis, op school of in de vrije tijd langere tijd niet lekker in hun vel zitten en dat er bij hen sociaal-emotionele of psychische klachten ontstaan waardoor zij vastlopen in hun ontwikkeling.

What (Wat doe je dan?): Ouder en kind op tijd trachten te bereiken. Ouder en kind, indien nodig, zodanig ondersteunen zodat sociaal-emotionele/psychische klachten worden voorkomen of opgeheven en zij samen zo snel mogelijk zelf weer verder kunnen.

How (Wat bied je dan concreet?):

1. Via social media geef ik uitleg over spel, speltherapie en wanneer hulp nodig zou kunnen zijn. Ik bied in dit kader ook pop-up speelplekken en workshops over spel (en opvoeding) om mensen ervaringsgericht kennis te laten maken met de kracht van (kind-gestuurd) spel.

2. Qua therapievorm bied ik speltherapie aan kinderen met lichte tot matige/ernstige klachten op sociaal emotioneel/psychisch gebied omdat ik geloof in de kracht van spel als onmisbare schakel in de ontwikkeling van kinderen. Spel sluit aan op de belevingswereld van kinderen en is daarom een laagdrempelig en natuurlijk hulpmiddel om kinderen verder te helpen.

Spelen, ontdekken, ervaren, ontwikkelen!

Men vraagt mij ook vaak: “Wat is er zo leuk aan je werk als speltherapeute?” Hieronder enige toelichting…

Om te beginnen, ik ben dagelijks als een kind zo blij wanneer ik weer binnenstap in mijn ‘kantoor’: een kamer vol speelgoed!

En wist je dat ik in de spelkamer onder andere…

 • Mag meemaken dat een kind na lange tijd weer huppelt
 • Zie dat een kind eindelijk buiten de lijntjes durft te kleuren
 • Hoor dat een kind weer lacht
 • Een kind mag horen zingen dat in de speel-flow zit
 • Een kind na een sessie stralend hoor vertellen aan ouders wat het kan
 • Hangende schouders weer sterker zie worden
 • Een kind blij aan mij zegt dat het eindelijk ook op feestjes wordt uitgenodigd
 • Feestelijk afscheid neem van kinderen waar het weer goed mee gaat (en heel leuk: vaak komen ze nog eens langs om te laten horen hoe het gaat.)

Hierboven staat slechts een kleine opsomming van wat mijn werk zo mooi en zinvol maakt. Het is elke keer weer súper bijzonder om een tijdje met een kind ‘mee te mogen spelen’ en te ervaren hem/haar een stapje verder geholpen te hebben.

“Hoe ‘ben’ jij als mens/therapeut Janna?”  Ik heb in de loop der jaren gemerkt dat mijn kracht ligt in het een-op-een werken met kinderen. Vanuit mijn aandachtige en accepterende houding ben ik in staat om te volgen wat een kind doet en zegt en gerichte interventies uit te voeren. Qua persoonlijkheid ben ik down to earth, rustig, analytisch, opmerkzaam, creatief en altijd op zoek naar verbinding en samenwerking (INFP).

Om op de hoogte te blijven van én een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied, alsmede t.b.v. optimale praktijkvoering:

 • Ben ik inmiddels lid van drie beroepsverenigingen (NVVS, FVB, RBCZ/TCZ).
 • Neem ik regelmatig deel aan training/bijscholing/congressen (Meest recente: 2016 Train de trainer Droomvogel Spelstimulering Bewegingsversjes, 2016 opleiding spelobservatie en Sandplay Theresa Fox-Appelman RINO Groep, 2017 NKT Congres “Hersenontwikkeling in de kindertherapie”, 2018 “Zachtjes balen” = training methodiek met praktische en speelse hulp voor kinderen bij het dragen van  frustraties.)
 • Zit ik in de regio Haaglanden met nog vijf andere speltherapeuten in een intervisiegroep.
 • Organiseer ik in mijn praktijk regelmatig bijeenkomsten voor het  Netwerk Speltherapeuten Haaglanden, waar ongeveer 15 speltherapeuten zitting in hebben en waar zij overleggen over praktijkvoering en aanbesteden bij de gemeente.
 • Ontvang ik supervisie van senior speltherapeut Joke Taal.
 • Neem ik deel aan de commissie Kennisinnovatie van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen, waar wij ons bezig houden met de Generieke Module.
 • Zit ik vanaf januari 2018 in het  panel “Toets nieuwe opleiding hbo-master Speltherapie CHE”.
 • Bied ik jaarlijks een stageplek aan een speltherapeut van een van de drie NVVS erkende opleidingen tot speltherapeut.
 • Draag ik kennis rondom spel & opvoeding uit middels social media, lezingen en workshops.

Stagiair Om een bijdrage te leveren aan opleiden van ‘jong talent’, biedt Zelluf elk studiejaar een stageplaats voor de erkende opleidingen tot speltherapeut in Nederland. Dit studiejaar (2017 – 2018) loopt stage bij Zelluf:   Simone van der Nouwenland

Wie hebben er reeds stage gelopen  bij “Zelluf”?

 • Studiejaar 2016 – 2017: Janneke van der Heijden. Inmiddels heeft Janneke een eigen praktijk in Lansingerland: https://www.kinderspeltherapie.nl/
 • Studiejaar 2015 – 2016: Nicky Tompot. Inmiddels heeft Nicky een eigen praktijk in Rotterdam: Speltherapie Lucht