Over ons zelluf…

Wilt u weten wie wij zijn en waarom wij dit geweldig leuke werk doen?

Dag,

Ik ben Janna van der Honing (1974): praktijkeigenaar, speltherapeut, en pedagoog. Over mijzelf in een notendop: Down-to-earth, rustig, analytisch ingesteld.

In het een-op-een werken met kinderen, is mijn aandachtige en accepterende houding helpend bij het contact maken met kinderen en uitvoeren van gerichte interventies in spel.

Mijn opmerkzaamheid maakt dat ik tijdens school- en spelobservaties, zowel gedrag van kinderen als mogelijke ‘triggers’ tot gedrag goed kan ‘zien’. Dit draagt bij aan helder geformuleerde beeldvorming, hulpvragen en behandeldoelen.

Het geven van workshops voor ouders/professionals is voor mij de slagroom op de zandtaart: ik kan hiermee deelnemers de kracht van kind-gestuurd spel laten horen, zien en ervaren.

Met het bieden van pop-up speelplekken laat ik ouders en kinderen kennismaken met: hoe leuk het is om kind-gestuurd te kunnen spelen met ‘loose parts’ (o.a. restmaterialen).

Ten behoeve van optimale behandeling/praktijkvoering:
•Ben ik lid van beroepsverenigingen: NVVS, FVB, RBCZ/TCZ
•Ontvang ik supervisie van senior speltherapeut Joke Taal.
•Neem ik deel aan en coördineer ik de intervisiegroep “Speltherapie regio Haaglanden”

Om op de hoogte te blijven van én een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied speltherapie:
•Neem ik regelmatig deel aan training/bijscholing/congressen zoals recent: 2018 “Zachtjes balen”, training emotieregulatie m.b.v. handpop “Toontje, 2017 NKT Congres “Hersenontwikkeling in de kindertherapie”, 2016 Train de trainer Droomvogel Spelstimulering Bewegingsversjes, 2016 opleiding spelobservatie en Sandplay Theresa Fox-Appelman RINO Groep.
•Initieer ik bijeenkomsten voor het “Netwerk Speltherapeuten Haaglanden”
•Houd ik mij vanaf 2018 in de rol van NVVS-vertegenwoordiger ‘speltherapie’ bezig met de verdere uitwerking van Generieke Module Vaktherapie
•Ben ik vanaf 2018 werkzaam als docent aan de opleiding speltherapie in Amsterdam
•Bied ik jaarlijks een stageplek aan een speltherapeut
•Draag ik kennis rondom spel & opvoeding uit middels social media, lezingen en workshops.

Men vraagt mij vaak:  “Waarom doe je dit werk?” Hieronder leg ik dat uit met “The golden circle” van Simon Sinek. 

Why (intentie):  Ik vind het frustrerend om te zien dat ouders worstelen met de opvoeding van hun kind(eren) en daarin vastlopen en/of wanneer ouder en kind uit elkaar groeien. Ik vind frustrerend dat kinderen thuis, op school of in de vrije tijd langere tijd niet lekker in hun vel zitten en dat er bij hen sociaal-emotionele of psychische klachten ontstaan waardoor zij vastlopen in hun ontwikkeling.

What (Wat doe je dan?): Ouder en kind op tijd trachten te bereiken. Ouder en kind, indien nodig, zodanig ondersteunen zodat sociaal-emotionele/psychische klachten worden voorkomen of opgeheven en zij samen zo snel mogelijk zelf weer verder kunnen.

How (Wat bied je dan concreet?):
1. Via social media geef ik uitleg over spel, speltherapie en wanneer hulp nodig zou kunnen zijn. Ik bied in dit kader ook pop-up speelplekken en workshops over spel (en opvoeding) om mensen ervaringsgericht kennis te laten maken met de kracht van (kind-gestuurd) spel.

2. Qua therapievorm bied ik speltherapie aan kinderen met lichte tot matige/ernstige klachten op sociaal emotioneel/psychisch gebied omdat ik geloof in de kracht van spel als onmisbare schakel in de ontwikkeling van kinderen. Spel sluit aan op de belevingswereld van kinderen en is daarom een laagdrempelig en natuurlijk hulpmiddel om kinderen verder te helpen.

      Motto: “Spelen, ontdekken, ervaren, ontwikkelen!”

Men vraagt mij ook vaak: “Wat is er zo leuk aan je werk als speltherapeute?” Hieronder enige toelichting…

Om te beginnen, ik ben dagelijks als een kind zo blij wanneer ik weer binnenstap in mijn ‘kantoor’: een kamer vol speelgoed!

En wist je dat ik in de spelkamer onder andere…

  • Mag meemaken dat een kind na lange tijd weer huppelt
  • Zie dat een kind eindelijk buiten de lijntjes durft te kleuren
  • Hoor dat een kind weer lacht
  • Een kind mag horen zingen dat in de speel-flow zit
  • Een kind na een sessie stralend hoor vertellen aan ouders wat het kan
  • Hangende schouders weer sterker zie worden
  • Een kind blij aan mij zegt dat het eindelijk ook op feestjes wordt uitgenodigd
  • Feestelijk afscheid neem van kinderen waar het weer goed mee gaat (en heel leuk: vaak komen ze nog eens langs om te laten horen hoe het gaat.)

Hierboven staat slechts een kleine opsomming van wat mijn werk zo mooi en zinvol maakt. Het is elke keer weer súper bijzonder om een tijdje met een kind ‘mee te mogen spelen’ en te ervaren hem/haar een stapje verder geholpen te hebben.

Stagiair Om een bijdrage te leveren aan opleiden van ‘jong talent’, biedt Zelluf elk studiejaar een stageplaats voor de erkende opleidingen tot speltherapeut in Nederland. Dit studiejaar (2017 – 2018) loopt stage bij Zelluf:   Simone van der Nouwenland