Kosten speltherapie

Voor onderstaande verrichtingen gelden per 1-1-2018 deze tarieven (tarieven wijzigen jaarlijks per 1 januari, zoals ook vermeld in de algemene voorwaarden die aan ouders/verzorgers worden toegezonden):

Een kennismakingsafspraak van 15 minuten is kosteloos en vrijblijvend.
Indien gewenst kun je eerst een korte kennismakingsafspraak maken. Let wel, een kennismakingsafspraak is géén intakegesprek. Tijdens de kennismaking kun je mij ontmoeten en de praktijk bekijken. Indien je na de kennismaking een intakegesprek wenst kun je daartoe een aparte afspraak maken (waarbij het onderstaande tarief geldt).

Tarieven behorende bij speltherapie (vaktherapie) 
Individuele sessie speltherapie/spelobservatiesessie, 45 min. € 72,50
Intakegesprek
Uitgebreid doornemen hulpvraag, doelen speltherapie en ontwikkeling kind tot nu toe.
€ 72,50
Schoolobservatie
Optioneel t.b.v. hulpvraagverduidelijking speltherapie. Inbegrepen is reistijd, schoolobservatie, analyse gegevens en opstellen samenvatting.
€ 217,50
Evaluatie speltherapie
Met ouders en/of hulpverleners
€ 72,50
Verslaglegging, per verslag(Behandelplan/tussenevaluatie/eindverslag/eventuele verslaglegging voor derden.) € 62,50

Speltherapie (vaktherapie) is bij ZELLUF – Praktijk voor speltherapie BTW vrijgesteld.

Reiskosten
Indien er reiskosten gemaakt worden door de speltherapeut, worden deze in rekening gebracht (€ 0,29 per km). Binnen een straal van 5 km worden er geen reiskosten in rekening gebracht.

Verzending en betaling facturen
Facturen worden aan het einde van de maand per e-mail naar de ouder(s) verzonden en dienen binnen 14 dagen rechtstreeks aan Zelluf Praktijk voor speltherapie betaald te zijn

Tegemoetkoming in de kosten door zorgverzekeraars
Speltherapie valt niet onder de wet BIG, waardoor het niet in de basisverzekering is opgenomen.

Zelluf is aangesloten bij / opgenomen in de volgende registers:

  • NVVS,
  • RBCZ/TCZ,
  • FVB,
  • Kies&Vergelijk

De consulten speltherapie worden daarom soms (gedeeltelijk) vergoedt door een aantal zorgverzekeraars in aanvullende modules. Dit meestal onder de noemer additief of alternatief. 

Evaluatiegesprekken, schoolobservaties en verslaglegging vallen meestal buiten de vergoeding van verzekeraars.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk om voorafgaand aan de behandeling te bepalen en/of navraag te doen of de consulten speltherapie voor vergoeding in aanmerking komen, hiertoe verstrekt de speltherapeut u de benodigde gegevens voor de verzekering.

Vaktherapie vanuit de Jeugdwet met een PGB
Speltherapie kan, indien de zwaarte van de hulpvraag daaraan voldoet, soms vergoedt worden middels een Persoons Gebonden Budget (PGB) vanuit de Jeugdwet. U heeft hiervoor een verwijsbrief nodig van een erkende verwijzer zoals een huisarts. U kunt vervolgens een beschikking aanvragen voor vaktherapie (hier valt speltherapie onder) bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).

CONTACTFORMULIER