Wat is De Droomvogel?

Wat is De Droomvogel?

De Droomvogel is een op recente wetenschappelijke inzichten gebaseerd spelstimuleringsprogramma dat de kracht en het plezier van het samenspelen gebruikt om de sociaal-emotionele ontwikkeling, het creatief denken en de taalvaardigheid van jonge kinderen te verbeteren. Het programma is ontwikkelt door Marlies Greve (speltherapeut) en biedt een didactisch doorwrocht totaalpakket van praktisch gerichte boeken en uitnodigende hulpmaterialen. Zo wordt het leuk en makkelijk om via sociaal rollenspel de totaalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren – ook bij taalzwakke kinderen of kinderen met een achterstand in de spelontwikkeling.

Zie ook de webpagina van De Droomvogel: http://www.droomvogel.nl

Waarom? Spelen staat namelijk onder druk…

Kinderen krijgen steeds meer individualistisch en kant-en-klaar speelgoed aangeboden. Daarmee is samenspelen een stiefkindje geworden en moet opboksen tegen een snelgroeiend aanbod van televisiekanalen, dvd-spellen en computergames. Op de scholen is er een uitgesproken (en soms ook doorgeslagen) aandacht voor Rekenen en Taal. De ontwikkeling van samen spelen en de daarbij behorende automatische stimulering van de sociale ontwikkeling, de taalvaardigheid en het verbeeldend vermogen bij jonge kinderen staat steeds meer en steeds vaker onder druk.

Beroepsopvoeders zien dat het aantal kinderen met een verstoorde sociale- en of spelontwikkeling toeneemt. Diverse sociale vaardigheidstrainingen worden daarom ingezet, vaak met goede resultaten. Dat met tijd en ruimte bieden aan gewoon kinderspel in een vroeg stadium net zo goed deze vaardigheden geoefend kunnen worden, wordt door het pedagogische veld vaak vergeten.

Hoe?

Het VroegVoorschoolseEducatie-programma van de Droomvogel stimuleert het kinderspel en het samenspelen door de kring van volwassen rond het jonge kind TE LEREN hoe ze op een speelse manier kinderen kunnen uitdagen tot samenspelen en hoe ze kinderen met een verstoorde spelontwikkeling kunnen helpen. De Droomvogel heeft hiertoe een programma ontwikkeld dwars tegen het eendimensionale getij van alle aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van het kind in.

Spelstimuleringsprogramma De Droomvogel heeft de volgende doelstellingen:

  • Het stimuleren van creativiteit en fantasiespel bij kinderen
  • Het uitbreiden van het spelrepertoire van kinderen
  • Het verbeteren van het samenspelen en het inoefenen van sociale vaardigheden
  • Het stimuleren van de taalontwikkeling
  • Vroegtijdig signaleren van opvallend spelgedrag en gebrekkige sociale vaardigheden
  • Ondersteunende begeleiding voor kinderen met een taal-en of spelachterstand 

Aanbevelingscommissie:

  • Mevr. Rita Kohnstamm – psycholoog
  • Dhr. Luc Koning – orthopedagoog
  • Dhr. Pim van der Pol – psycholoog en kindertherapeut

Korte termijn effect: het programma bevordert direct het welbevinden van het jonge kind.

Lange termijn effect: de positieve ervaringen die het kind tijdens het samenspelen opdoet, zijn een bron van succes waar het kind in zijn verdere loopbaan baat bij heeft.