• De waterput

  In de spelkamer is een miniatuur-waterput. Kinderen gebruiken deze waterput regelmatig bij het spelen met de zandtafel.

  Soms geeft het kind in spel met de waterput aan dat er groei mogelijk is, want er is water en de planten groeien. Soms is er nog geen water.  Ook staat de put weleens voor ‘in de put zitten’.

  Een andere keer wordt er met de put een wens getoond in ‘verhuld’ spel. Het kan bijvoorbeeld gaan om de wens om meer vriendjes op school, of dat je ook zo snel kon rennen (maar dat je dat bijvoorbeeld niet kunt doordat je lang ziek bent geweest).

  Soms komen er onvervulde wensen van kinderen voorbij. Bijvoorbeeld bij kinderen van gescheiden ouders: dat de ouders weer bij elkaar komen. Ook zijn er kinderen die meer tijd wensen met ouders maar dat niet durven zeggen.

  Als speltherapeut benoem ik wat een kind speelt en doet en ook de mogelijke wens die mij getoond wordt (pas als ik zeker weet wat een kind met spel wil laten zien). Ik erken de gevoelens of frustraties omtrent de wens, vaak is dat al heel helpend en soms gaat een kind daarna in spel zelf bepalen wat er verder moet gebeuren of nodig is.

  Soms kan een ‘wens’ of verlangen aanleiding zijn om verder te praten met ouders of school en hoe men daar het kind verder kan ondersteunen rondom de ‘wens’.

Comments are closed.