De Droomvogel: spelstimuleringsprogramma

Spelstimuleringsprogramma De Droomvogel

Ben je op zoek naar een goed gefundeerde workshop op de werkvloer aangaande kindgerichte (spel)ondersteuning voor kinderen met een achterstand op sociaal (emotioneel) gebied-en of taalzwakke kinderen?

Speciaal voor de vroegschoolse – en voorschoolse educatie biedt ZELLUF speelse en interessante workshops van “De Droomvogel”. Janna van der Honing, speltherapeut/pedagoog (www.zelluf.nu) is gecertificeerd aanbieder van een aantal modules van spelstimuleringsprogramma’s “De Droomvogel”.

Kinderen die nog maar weinig ervaring hebben met fantasiespel, taalzwak zijn en/of de basale spelvaardigheden missen, hebben vaak niet voldoende aan een accepterende houding van de opvoeder. Deze kinderen hebben een vorm van spelbegeleiding nodig, zodat ook zij kunnen ervaren hoe ontspannend, leuk en gezellig samenspelen is.

Het programma van “De Droomvogel” werkt daarbij met uitnodigende speelboeken en – materialen, zodat men de dag na de workshop ook daadwerkelijk met het geleerde aan de slag te gaan – op didactisch verantwoorde wijze, want het programma is gestoeld op recente pedagogische inzichten.

De modules zijn geschikt voor o.a. professionals in het basisonderwijs en de kinderopvang.

De serie sluit eveneens aan bij de doelen van het (speciaal) onderwijs. Specificatie: kinderen met achterstand in ontwikkeling, op sociaal-emotioneel vlak of een achterstand in de taalontwikkeling.

De Droomvogel sluit aan bij ervaringsgericht onderwijs en is eenvoudig op te nemen in vrijwel ieder VVE-programma.

Spelstimuleringsprogramma de Droomvogel is direct uitvoerbaar door leerkrachten, maar ook met de mogelijkheid van speltrainingen voor de beroepsopvoeder die zich verder wil bekwamen.

De onderstaande Droomvogel workshops/bijeenkomsten kunnen door ZELLUF op de gewenst locatie kunnen worden geboden:

  1. Workshop voor leerkrachten kleuteronderwijs/leid(st)ers kinderopvang: ”Bewegingsversjes”
  2. Ouderavond / themabijeenkomst voor ouders met kinderen op de basisschool, in de kinderopvang en ouders van jonge kinderen in de wijk (3 tot 7 jr.) : “Is Kinderspel Kinderspel?’

Zie op de tabbladen van De Droomvogel voor nadere informatie over deze workshops/bijeenkomsten. Meer info? Vul je vraag en contactgegevens in bij “Contact”.